Regulamin


I Postanowienia ogólne

1. Niezależny dystrybutor świadczy usługi w zakresie nabywania produktów na polecenie Klienta. Zamawiane produkty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio od producenta. Firma SINGERTON świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa logistycznego. Wszystkie produkty prezentowane na witrynie internetowej www.drnona24.pl są oryginalne i wolne od wad.

2. Sklep internetowy pod adresem www.drnona24.pl prowadzony jest przez firmę SINGERTON z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Rydla 93, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem: BOI-6412/UN/020203/08, NIP: 9551857965, REGON: 812396676. Firma SINGERTON jest wpisana do ewidencji przedsiębiorstw podlegających urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - wpis numer: 875/1616/10

3. Rachunek bankowy sklepu:
------------------------------------------------
SINGERTON
ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin
58 1140 2004 0000 3102 4220 8076
tytuł wpłaty: imię i nazwisko, numer ID zamówienia

Dla przelewów transgranicznych:
PL 58 1140 2004 0000 3102 4220 8076
numer SWIFT: INGBPLPW


ING Bank Śląski
ul. Struga 18, 71-784 Szczecin
------------------------------------------------

4. Wykorzystane pojęcia:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.drnona24.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, śledzenie przesyłek, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu DotPay lub Pay-Pal

II Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów "dla zdrowia i urody" za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie sklepu www.drnona24.pl

2. Zamówienia można składać poprzez:
a) sklep internetowy (24h)
b) e-mail: (24h)
c) telefonicznie: +48 510 335 635 (dni robocze: 8.00 - 20.00, sobota: 9.00 - 14.00)

3. Zamówienia przez internet można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu oraz adresu email.

5. Informacje o aktualnym statusie zamówienia będą wysyłane na adres email podany przy zamówieniu.

6. Zamówienia realizowane są w ciągu 48h. W przypadku braku dostępności produktów czas ten może się wydłużyć do maksymalnie 7 dni roboczych.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia lub zamówienia wzbudzające wątpliwości będą potwierdzane telefonicznie przez naszych pracowników.

8. Klient składając zamówienie udziela pełnomocnictwa sprzedającemu - firmie SINGERTON z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 93 - do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu z Przewoźnikiem w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru.

9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres email: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy w wersji PDF,
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca doręczenia materiałów wydrukowanych takich jak: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.

III Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Po wysłaniu towaru Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy/kupna bez podania przyczyny (patrz dział Zwroty).

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu - e-mailem pod adresem sklep(@)drnona24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 510 335 635. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby składającej zamówienie.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta lub adresu e-mail z którego zostało złożone zamówienie.

IV Ceny towarów

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Firma SINGERTON jest podmiotowo zwolniona z podatku VAT od towarów i usług.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Firma SINGERTON zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

V Czas realizacji zamówienia

1. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Zamawiającego. Termin realizacji - do 7 dni roboczych - w zależności od wybranej formy dostawy.

2. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

3. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu. Jeśli za kupiony towar ma być wystawiony rachunek, prosimy o zaznaczenie takiej opcji podczas wypełniania formularza zamówienia. Firma SINGERTON jest podmiotowo zwolniona z podatku VAT od towarów i usług.

4. Firma SINGERTON nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność gotówką przy odbiorze realizowana jest w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
b) przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa - przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji finansowych od operatora płatności. Klient zobowiązuje się do zapłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową online za pośrednictwem operatora płatności DotPay lub poprzez system płatności PayPal (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez PayPal).

3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który w przeszłości dwukrotnie nie odebrał zamówienia płatnego przy odbiorze, dostarczonego przez Pocztę Polską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, PayPal lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, PayPal lub karta kredytowa.

4. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnością za zamówione towary Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta lub jeśli płatność za zamówienie została dokonana kartą płatniczą nadpłata zostanie zwrócona na kartę. Zwrot nadpłaty realizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta złożonej telefonicznie lub drogą mailową wysłanej z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie na koncie Klienta lub z adresu email, z którego zostało złożone zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

VII Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
b) niezgodności towaru otrzymanego z zamówionym towarem
c) innych wad produktu, które czynią ten produkt niepełnowartościowym

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu: SINGERTON, ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełnioną część "reklamacja" (druk dołączony do paczki lub do pobrania poniżej). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru (jeśli był to jedyny wysyłany do Klienta towar Sklep zwróci również koszt dostarczenia towaru oraz inne koszty związane z wyborem formy płatności) lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji:
a) w przypadku produktów spożywczych paczkowanych w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2003 Nr 31 poz. 258). Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Towar paczkowany to produkt przeznaczony do sprzedaży, umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego deklarowana ilość, odmierzona bez udziału nabywcy, nie może zostać zmieniona bez otworzenia, uszkodzenia lub wyraźnego naruszenia opakowania.
b) w przypadku kosmetyków w terminie 26 miesięcy od dnia otrzymania towaru pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Wada musi zostać wykryta przez Klienta w terminie do 2 lat od dnia otrzymania towaru.
c) w przypadku innych produktów nie wymienionych powyżej w terminie 26 miesięcy od dnia otrzymania towaru pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Wada musi zostać wykryta przez Klienta w terminie do 2 lat od dnia otrzymania towaru.


VIII Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar należy odesłać na adres Sklepu (SINGERTON, ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (dotarcia oświadczenia do Sklepu). Poprzez sformułowanie "dotarcie oświadczenia do sklepu" rozumie się przesłanie przez Klienta w ustawowym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie Klient może przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla) lub drogą elektroniczną na adres email. Jeśli Klient skorzysta z formy elektronicznej Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na jego adres email.

2. Nie przyjmujemy zwrotu towarów, które zostały całkowicie zniszczone przez Klienta lub na podstawie Art 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w przypadku suplementów diety (produktów spożywczych) zostały usunięte zabezpieczenia producenta i opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (zerwane folie ochronne i wyłamane wieczko plastikowego opakowania) ze względu na ochronę zdrowia a także ze względów higienicznych.

3. Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem zwrotu (druk dołączony do paczki lub do pobrania poniżej). Klient może skorzystać z proponowanego przez Sklep wzoru formularza odstąpienia od umowy lub napisać oświadczenie odręcznie, które będzie zawierało: Imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email (o ile są dostępne) numer zamówienia, data złożenia zamówienia, data sporządzenia oświadczenia, nazwę zwracanego towaru oraz jego ilość, czytelny podpis.

4. Firma SINGERTON gwarantuje zwrot kwoty, którą klient zapłacił za towar a także poniesione przez klienta dodatkowe koszty dostawy towaru oraz inne koszty związane z wyborem formy płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez Sklep). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta przy płatności za zamówienie, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Nie pobieramy żadnych opłat związanych ze zwrotem środków wpłaconych przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi (ok. 15 PLN w przypadku odesłania paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonowania.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy.


Miejsce i data sporządzenia oświadczenia

Imię i nazwisko Klienta
Pełny adres pocztowy
Nr telefonu (jeśli jest dostępny)
Adres email (jeśli jest dostępny)
SINGERTON
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin

Ja, niżej podpisany informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: (wymienić produkty oraz podać ich ilość).
1) .............................................
2) .............................................
3) .............................................

Numer zamówienia: ..............
Data złożenia zamówienia: ................
Data otrzymania produktów: ...............

Czytelny podpis Klienta: ..............


IX Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie w celach realizacji umowy są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Firma SINGERTON zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Firma SINGERTON wysyła newsletter zawierający treści marketingowe wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera drogą emailową lub w postaci wiadomości SMS poprzez zaznaczenie specjalnego pola wyboru, które jest dostępne podczas zakładania Konta Klienta w Sklepie lub podczas składania zamówienia. Newsletter można również zacząć otrzymywać zapisując się na listę mailingową. Wystarczy wpisać swój adres email w specjalnie do tego celu przygotowany formularz dostępny na stronie głównej Sklepu i zweryfikować wprowadzony adres email klikając w specjalny link w otrzymanej wiadomości. Wysyłane wiadomości są bezpłatne. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania powyższych wiadomości bez podania przyczyny. W tym celu powinien poinformować obsługę Sklepu za pomocą dowolnego środka komunikacji o cofnięciu zgody na otrzymywanie newslettera. Obsługa Sklepu wycofa dane kontaktowe Klienta z bazy mailingowej w ciągu maksymalnie 24h.

X Transakcje on-line

1. Systemy DotPay oraz PayPal umożliwiają taki sposób prowadzenia autoryzacji, w którym pracownicy Sklepu nie mają dostępu do przesyłanych numerów kart płatniczych Klientów. Znane one są tylko bankowi rozliczającemu transakcje.

2. Firma SINGERTON nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych w bazach Sklepów ani na żadnych serwerach internetowych. Pozwala to łatwiej i lepiej je chronić.

3. System do obsługi internetowych transakcji jest zgodny ze standardem SET/MIA (Merchant Initiated Authorization) i zbudowany w oparciu o oprogramowanie dostarczone przez renomowanych producentów, posiadające certyfikat zgodności ze standardem SET wydanym przez organizację SETco.

4. Kod CVV2 (dla kart systemu Visa Int.) oraz CVC2 (dla kart systemu Europay/MasterCard Int.) to trzy ostatnie cyfry za numerem karty wydrukowane na pasku do podpisu znajdującym się na rewersie karty

5. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej, płatności elektronicznej lub PayPal obsługę klienta przejmuje serwis DotPay, który stosuje najbardziej zaawansowaną obsługę płatności i gwarantuje bezpieczeństwo transakcji dokonywanych online. Serwis posiada certyfikaty bezpieczeństwa najbardziej znanych i renomowanych instytucji na świecie, oraz posługuje się wysokiej klasy zabezpieczeniami:
a) poufność wprowadzanych do systemu danych,
b) szyfrowanie komunikacji między klientem a serwerem,
c) zabezpieczenie 3D Secure przy płatnościach karta kredytową,
d) najnowocześniejsze systemy monitorowania transakcji online ograniczające ryzyko wyłudzeń.

6. DotPay ubezpiecza transakcje swoich użytkowników na łączną kwotę 1.000.000 zł.

XI Polityka plików cookies

1. Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane podczas logowania i pobierane na komputer użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

2. W plikach cookies przechowywane są informacje sesyjne wykorzystywane w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika. Dzięki plikom cookies użytkownik może zalogować się na swoje konto w sklepie. Pliki pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub upłynięcia określonego w plikach czasu.

3. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki Cookies. Wyłączenie Cookies spowoduje brak możliwości zalogowania się na swoje konto w sklepie i może mieć wpływ na poprawny przebieg procesu składania zamówień.

4. Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących sposobu wyłączenia obsługi plików cookies udzielamy emailowo. Wystarczy, że prześlesz do nas prośbę na adres: sklep(@)drnona24.pl z informacją jakiej przeglądarki aktualnie używasz.

XII Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy sprzedawcą a klientem, którego nie będzie można rozwiązać polubownie, klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nie wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. "O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)".

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian. Firma SINGERTON zobowiązuje się utrzymać tę informację na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres email, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie obsługę Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014.
 
Koszyk
  Twój koszyk jest pusty

Płatności on-line
Referencje
kosmetyka, uroda, zdrowie sklep polecany przez klientów
Warto przeczytać
Zdrowe jelita i przewód pokarmowy
Cleanseen (Dr Nona) suplement diety
Cleanseen (Dr Nona) suplement diety
Zdrowe jelita

Cleanseen odtwarza peryslaltykę jelit drogą naturalną (wpływa na aktywność motoryczą w przewodzie pokarmowym, od przełyku aż do odbytnicy).

Cena brutto: 190.00 zł
Naturalna ochrona antystresowa
Femseen (Dr Nona) suplement diety
Femseen (Dr Nona) suplement diety
Łagodzący stany nerwowe

Femseen to wspaniały, naturalny preparat łagodzący stany ogólnego podenerwowania, stabilizuje emocjonalne rozchwianie organizmu.

Cena brutto: 190.00 zł

Skuteczna ochrona wzroku
Lookseen (Dr Nona) suplement diety
Lookseen (Dr Nona) suplement diety
Ochrona wzroku

Lookseen poprawia funkcje wzrokowe: ostrość wzroku, pole widzenia, rozpoznawanie kolorów, obniża ciśnienie wewnątrz gałki ocznej.

Cena brutto: 190.00 zł
Rejestracja i logowanie


Wiarygodna firma